Kop voor screenreaders toegevoegd aan kaartextensies

Kop voor screenreaders toegevoegd aan kaartextensies

Voor verschillende kaartapplicaties (Arcgis, GISkit, Webgis en Swis Mappi) hebben we een extensie gemaakt, waarin je de url van de kaart kunt plaatsen. Deze kaart wordt dan als iframe op de webpagina getoond. Ook een iframe moet een alternatieve tekst hebben voor screenreaders vanwege toegankelijkheid. Voor alle vier de extensies is het veld 'Header' toegevoegd. Dit is een verplicht veld. Dit veld wordt niet getoond op de webpagina, maar wel voorgelezen door screenreaders. Heb je Readspeaker, dan kun je dit ook zelf testen.

Hoe je de extensie gebruikt, staat beschreven in de kennisbank.